М Си Эс Интернэйшнл ХХ Компанитай хамтран Хөвсгөлийн 10- 35кВ ЦДАШ тоног төхөөрөмжийн тээвэр, Ухаа Худаг 18 мВ тоног төхөөрмжийн тээвэр,
  • Мандалговь Таваан Толгойн 250км 2 хэлхээт 220кВ ЦДАШ, дэд станцын тоног төхөөрөмжийн      тээвэр
  •   Таваан Толгой Оюу Толгойн 130км 2 хэлхээт 220кВ ЦДАШ, дэд станцын тоног төхөөрөмжийн      тээвэр
  •   Мандалговь, Чойр, Таван Толгой, Оюу Толгойн дэд станц барих болон өргөжүүлэх төслийн тээвэр гэх мэт ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэж ирсэн болно.