Advantages

 


License “C” for international freight forwarding since 2012.      

License “D” for international freight forwarding, domestic cargo freight and rural freight since 2011.

We have 14 work experience and we are an accredited forwarder of Mongolian Customs, since 2013.

We have the service team with experiences to repair for damage of our equipment in 24 hours.Байгууллагдсан цагаас хойш гадаад, дотоод худалдаа, зуучлал, ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхэлж ирсэн ба 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай
хязгаарлагдмал хаариуцлагатай компани юм. Бага даацын 1.5-10тн, дунд даацын 11-37тн, хүнд даацын 38-120тн даацын тээвэрлэлт хийж байна. Эрсдэлээс хамгаалах үүднээс Монгол Даатгал ХХК-тай хамтарч ажиллаж ирлээ.
     2012 оноос эхлэн Улс хоорондын байнгын ачаа тээвэрлэлтийн "С" эрх

     2011 оноос Дотоодын болон олон улсын чингэлэг тээвэрлэлт, орон нутгийн
     ачаа тээвэрлэлтийн "D" зөршөөрөлтэй.
     Мөн 2013 оноос" ГААЛИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТЭЭВЭРЛЭГЧ" мөн засвар үйлчилгээнд Ланд Круйзэр болон тоноглогдсон машинууд 24 цагийн бэлэн байдалтай ажиллладаг. Улаанбаатар хотод 2 салбар авто тээврийн хэрэгслийн ил зогсоол нийт 33243м2, тээврийн хэрэгслийн битүү зогсоол 800м2, техник үйлчилгээ засварын 800м2, угаалгын газар 300м2, конторын барилга, Замын Үүд болон Цагаан Хад боомтод өөрсдийн тээврийн хэрэгслийн ил зогсоол ажилчдын амрах байр, сэлбэгийн агуулахтай.
Давуу тал
    Манай компани нь хилээр орж ирсэн ачааг Замын Үүд болон Цагаан Хаданд       байрлах өөрийн хашаанд буулган хадгалах болон сэлгэн ачиж МУ-д орших танай бүтээн байгуулалтын объектод саадгүй  тээвэрлэн хүргэн өгнө.
Баянхөндий 1 салбарын эзэмшил талбайн хэмжээ 5000м2
Баянхөндий салбар 2 эзэмшлийн талбай хэмжээ 28243м2 тус тус байдаг ба
хоорондоо 350м зайтай оршдог.
Баянхөндий салбар 3
Замын Үүд дэх салбарын тээврийн хэрэгслийн ил зогсоол болон ажилчдын амрах байр сэлбэгийн агуулаахын хамт
ć
Tugsuu Dooyo,
Feb 6, 2015, 3:25 AM
ć
Tugsuu Dooyo,
Mar 30, 2015, 11:42 PM
ć
Tugsuu Dooyo,
Mar 31, 2015, 12:25 AM