Авто тээвэр


Тээвэрлэлтийн өмнөх тоног төхөөрөмжийн
бэхэлгээ хийгдсэн байдал

Бэхэлгээ

Тоног төхөөрөмжөө шилжүүлэн ачиж тээвэрт гарахын өмнө ачааг бэхэлж тээвэрлэлтэнд бэлдсэн байдал
Ачаа шилжүүлэн ачих явц
Автокранаар шилжүүлэн ачиж байгаа нь
Comments